e-olymp
Задачі

Целочисленное умножение

Целочисленное умножение

Даны три целых числа a, b, c. Вычислить значение выражения a * b mod c.

Входные данные

Три целых положительных числа a, b, c (a, b, c < 263).

Выходные данные

Вывести значение выражения a * b mod c.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
1000000000007 10000000000005 1000000000000003

Вихідні дані #1
74970000000035