e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Задачі

Class Vector

Class Vector

Створити клас Vector, який містить три поля x,y,z - цілі числа закритого типу (private).

Реалізувати в класі три конструктори:

  • конструктор по замовчуванню - який онулює поля класу.

  • конструктор з параметрами (параметри якого цілі числа - координати вектора)

  • конструктор копіювання.

Реалізувати методи:

  • double length() - метод, що повертає довжину вектора;

  • void setX(int), void setY(int), void setZ(int) методи, які змінюють відповідно значення полів вектора;

  • int getX(), int getY() int getZ() - методи, які повертають значення відповідного поля - координату вектора.

  • void Out() який виводить координати вектора на екран через пропуск після чого йде перехід на новий рядок.

Здається тільки клас. Перевіряється для мови програмування с++.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані #1
1
Вихідні дані #1
0 0 0
Выстрел в голову