e-olymp
favorite Нам необхідно трохи Вашої допомоги щоб сайт продовжував працювати, натисніть на банер щоб дізнатись більше.
Задачі

Добуток масиву крім самого себе

Добуток масиву крім самого себе

Дано масив in з n цілих чисел. Побудуйте масив out такий, що outi дорівнює добутку всіх елементів масива in крім ini. Розв'яжіть задачу за O(n) і з константною складністю пам'яті.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1 < n106). Другий рядок містить n цілих чисел, кожне з яких по модулю не більше 100.

Вихідні дані

Виведіть масив out. Відомо, що всі вихідні числа по модулю не більші 2 *109.

Ліміт часу 2 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4
1 2 3 4
Вихідні дані #1
24 12 8 6
Вхідні дані #2
4
2 0 1 4
Вихідні дані #2
0 8 0 0