e-olymp
Задачі

Добуток масиву крім самого себе

Добуток масиву крім самого себе

Дано масив in з n цілих чисел. Побудуйте масив out такий, що outi дорівнює добутку всіх елементів масива in крім ini. Розв'яжіть задачу за O(n) і з константною складністю пам'яті.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1 < n106). Другий рядок містить n цілих чисел, кожне з яких по модулю не більше 100.

Вихідні дані

Виведіть масив out. Відомо, що всі вихідні числа по модулю не більші 2 *109.

Ліміт часу 2 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4
1 2 3 4
Вихідні дані #1
24 12 8 6
Вхідні дані #2
4
2 0 1 4
Вихідні дані #2
0 8 0 0