e-olymp
Задачі

Точка на відрізку

Точка на відрізку

Відрізок задано координатами його кінців M(x1,y1), N(x2,y2). Знайти координати точки O(x,y), що ділить його у відношенні α.

Вхідні дані

В одному рядку зададно координати кінців відрізка та число α. Усі координати не перевищують за модулем 100.

Вихідні дані

В одному рядку вивести координати x та y шуканої точки з точністю до сотих.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
2 1 8 4 0.5
Вихідні дані #1
4.00 2.00