e-olymp
Задачі

Нескладуване число

Нескладуване число

Задано n натуральних чисел. Знайти мінімальне натуральне число, яке не можна подати у вигляді суми ніяких з цих чисел, якщо у цю суму кожне задане число може входити не більше одного разу.

Вхідні дані

У першому рядку знаходиться число n (1n10000), у наступних n рядках - по одному натуральному числу в межах від 1 до 109.

Вихідні дані

Вивести потрібне мінімільне нескладуване число.

Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 128 MiB
Вхідні дані #1
4
1
1
1
5
Вихідні дані #1
4