e-olymp
Məsələlər

Dovşanlar

Dovşanlar

Axır ki, Yer əhli yeni bir planet tapıb onu TTV adlandırdılar və oraya Kosmik gəmidə bir dovşan da göndərdilər. Planetin iqlimi dovşanın xoşuna gəldi və o, buraya gəldiyi gündən bir ay keçmiş yeni bala verdi. Beləliklə hər dovşan ayda bir bala verirdi. Lakin bu planetdə hardansa peyda olan bir yırtıcı isə ayın başında k sayda dovşan, həm də ylnız onların sayı k-dan böyük olanda yeyirdi. Məsələdə, Gəmi ilə ilk dovşanın gətirildiyi gündən n ay sonra həmin planetdə olan dovşanların sayını tapmaq tələb olunur.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n (0n100) ayların sayı, ikinci isə k (0k10000), yırtıcının yediyi dovşan sayı verilir.

Çıxış verilənləri

ТТВ planetində ilk dovşanın yerləşdirilməsindən sonra n ay keçdikdən sonra neçə dovşan olacağını təyin edin. Məlumdur ki, istənilən test üçün nəticə 2*109-u aşmır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
Sample 1
0
10

Sample 2
1
10

Sample 3
5
10
Çıxış verilənləri
Sample 1
1

Sample 2
2

Sample 3
12
Müəllif Михаил Медведев