e-olymp
Məsələlər

Yeni Fibonaççi ardıcıllığı

Yeni Fibonaççi ardıcıllığı

Yeni Fibonaççi ardıcıllığı belə yaradılmışdır: ardıcıllığın ilk dörd həddi vahidə bərabərdir, sonra gələn hər bir hədd özündən əvvəlki dörd həddin cəminə bərabərdir. Yeni Fibonaççi ardıcıllığının N-ci həddini tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə testlərin T sayı verilir. Sonrakı sətirdə T sayda ədəd - yeni ardıcıllığın axtarılan hədlərinin indeksləri verilir. 1T1000.

Çıxış verilənləri

T sayda sətirdə yeni ardıcıllığın tapılmış olan hədləri. Hər tapılan ədəddə rəqəmlərin sayı 2008-i aşmır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
3
3 6 9


Çıxış verilənləri
1
7
49