e-olymp
Məsələlər

Sıralama

Sıralama

Tam ədədlər massivini artan ardıcıllıqla sıralayın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (1n1000) tam ədədi verilir. İkinci sətirdə modulca 2·109-u aşmayan n sayda tam ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

n sayda ədədi artan ardıcıllıqla verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
9 2 7 1 2
Çıxış verilənləri #1
1 2 2 7 9