e-olymp
Məsələlər

Битовое представление

Битовое представление

Вам задано число в десятичной системе счисления, а вы должны вывести его в двоичной системе счисления.

Входные данные

В каждой строке задано неотрицательное целое десятичное число n (n < 1000). Входные данные продолжаются до конца файла.

Выходные данные

Для каждого числа, полученного на входе, вывести его представление в двоичной системе счисления (без ведущих нулей).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
1
2
3
Çıxış verilənləri
1
10
11
Müəllif Анатолий Присяжнюк
Mənbə II этап Всеукраинской олимпиады школьников 2012-2013, г. Бердичев