e-olymp
Məsələlər

Çevrilmə

Çevrilmə

Hər hansı bir natural n ədədini götürək. Onu növbəti şəkildə dəyişdirəcəyik: Əgər ədəd cütdürsə, onda onu 2-ə bölək, əgər təkdirsə ona 1 əlavə edək. Bir neçə belə dəyişmədən sonra həmişə 1 alacağıq. Məsələn, 11 ədədindən 12 ədədi alınır, sonra 6, 3, 4, 2 və sonda 1. Beləliklə, 11-dən 1 almaq üçün 6 dəyişiklik etmək lazımdır.

Verilmiş natural ədədə görə 1 alınana qədər onun dəyişmələrinin sayını tapın.

Giriş verilənləri

Natural n (1n109) ədədi.

Çıxış verilənləri

1 alınana qədər n ədədinin dəyişmələrinin sayını çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
11
Çıxış verilənləri #1
6