e-olymp
Məsələlər

Gözəl nəticələr cədvəli

Gözəl nəticələr cədvəli

Oleq proqramlaşdırma müsabiqəsinin məşhur pərəstişkarıdır. O son on ildəki bütün müsabiqələrin bütün iştirakçılarını tanıyır və istənilən iştirakçı haqqında onun üzvü olduğu komandanın istənilən müsabiqədə neçə məsələ həll etdiyini söyləyə bilər. Bundan başqa Oleq ədədlər nəzəriyyəsini çox xoşlayır.

Proqramlaşdırma müsabiqələrinin nəticələri cədvəllərində komandalar həll etdikləri məsələlərin sayına görə azalan sıra ilə verilir. Oleq nəticələr cədvəlini o zaman gözəl adlandırır ki, əgər bütün komandalar üçün onların həll etdikləri məsələlərin sayı sıfra bərabər olsun və ya müsabiqədəki məsələlərin sayının böləni olsun. Hansısa bir komanda məsələni həll etmiş olursa, o komandanın təhvil vermiş olduğu məsələlərin sayı bir vahid artırılır. Heç bir komanda eyni zamanda iki və daha artıq məsələni təhvil verə bilməz, həmçinin iki komanda eyni zamanda məsələ təhvil verə bilməz.

Gözəl nəticələr cədvəlinə baxaraq, Oleq maraqlandı: komandalar cəmi daha neçə məsələ verməlidirlər ki, hər bir verilən məsələdən sonra cədvəl gözəl olaraq qalsın? Ona bunu təyin etməkdə kömək edin.

Giriş verilənləri

Giriş faylının ilk sətri iki tam ədəd ehtiva edir: nm - müsabiqədəki kommandaların sayı və uyğun olaraq məsələlərin sayı (1n100, 1m109). İkinci sətir azalan sıra ilə verilmiş n tam ədəd ehtiva edir: hər bir komanda üçün onun həll etdiyi məsələlərin sayı verilir. Sıfırdan fərqli bütün ədədlərin m-n böləni olduğuna zəmanət verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına hər bir verilən məsələdən sonra nəticələr cədvəlinin gözəl qalması üçün kommandaların cəmi verə biləcəkləri məsələlərin maksimal sayını ifadə edən yeganə ədədi verin.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
7 12
12 6 4 3 3 1 0
Çıxış verilənləri
9

Şərh: Verilmiş nümunədə 4 və 5-ci yerdə olan komandaların hər biri daha bir məsələ, 6-ci yerdə olan kommanda 3, 7-ci yerdə olan kommanda isə 4 məsələ təhvil verə bilər. Beləliklə də komandalar cəmi daha 9 məsələ verə bilərlər.

Müəllif В.Ульянцев, А.Станкевич
Самодвойственный документ