e-olymp
Məsələlər

Maraqlı hasil

Maraqlı hasil

Əgər ij dəyişkənlərinin tam qiyməti uyğun olaraq ia-dan b-yə və jc-dən d-yə qədər olarsa (1a, b, c, d10), bütün mümkün i*j hasillərinin sayını təyin etməli.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə boşluqla ayrılmış 4 ədəd verilir: a, b, cd.

Çıxış verilənləri

Tək bir ədəd – mümkün hasillərin variantlarının sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 10 1 10
Çıxış verilənləri #1
42
Mənbə ГИА-2010 Вариант 16