e-olymp
Məsələlər

Sponsorun vədi

Sponsorun vədi

“Yeni il gecəsi” turnirinin sonunda sponsor qərara aldı ki, m sayda prizi poçt vasitəsilə göndərsin. İştirakçıların n sayını və bəzi “Ukrpoçt” şöbələrinin arasında bağlamaların çatdırılma müddətini bilərək sonuncu mükafatçının hansı müddətdən sonra öz prizini alacağını tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə 3 ədəd yerləşir: turnir iştirakçılarının n sayı, sponsorun prizlərinin m sayı, aralarında bağlamaların çatdırılma müddəti məlum olan poçt şöbələrinin k sayı.

Sonrakı sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla mükafat alacaq iştirakçıların nömrələri göstərilir.

Daha sonra hər birində 3 ədəd olmaqla k sayda sətir gəlir. Hər bir sətirdə müəyyən nömrəli poçt şöbələri arasında çatdırılma müddəti haqqında informasiya aşağıdakı formatda verilir: a b t, burada a və b poçt şöbələrinin nömrəsi, t (0t365) isə onlar arasında çatdırılma müddətidir.

Sonuncu sətirdə yeganə ədəd - sponsorun prizi yola salacağı poçt şöbəsinin nömrəsi yerləşir. Məlumdur ki, 1n, m, a, b365.

Çıxış verilənləri

Bütün prizlər mükafatçılara çatdırılmışdırsa, birinci sətirdə "The good sponsor!" və ondan sonra isə axırıncı mükafatçının öz prizini aldığı zaman müddəti verilir.

Əgər heç olmazsa bir iştirakçı prizini almayıbsa, çıxışa yeganə sətirdə "It is not fault of sponsor..." verilir. Frazalar dırnaqsız verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 2 2
2 3
1 2 3
2 3 4
1
Çıxış verilənləri #1
The good sponsor!
7