e-olymp
Məsələlər

Attestasiya

Attestasiya

Riyaziyyat müəllimi attestasiya üçün şagirdlərə +, –, *, : hesab əməlləri daxil olan N sayda çalışma hazırladı. Hər bir çalışmada müəyyən olunan sayda hesab əməlləri var.

Attestasiyandan keçmək üçün hər bir şagird verilmiş siyahıdan K sayda çalışmanı elə icra etməlidir ki, siyahıda olan hər bir böyük nömrəli çalışma çox sayda hesab əməllərinə malik olsun.

Hər bir variant K sayda çalışmadan ibarət olarsa, verilmiş syahıdan neçə müxtəlif variant düzəltmək olar.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki ədəd: müəllim tərəfindən hazırlanmış çalışmaların N (1 ≤ N ≤ 100) sayı və attestasiyadan keçmək üçün zəruri olan calışmaların К (1 ≤ K ≤ 100) sayı verilir.

Sonra nömrəsi çalışmaların nömrəsinə uyğun olan və +, –, *, : hesab əməlləri daxil olan yeganə çalışma olan N sətir verilir.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd-axtarılan müxtəlif variantların sayı. İki müxtəlif variant heç olmasa bir çalışma ilə fərqlənməlidir. Heç bir variant yaratmaq mümkün deyilsə, çıxışa -1 verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #11
5 3
3*5-7
4-2
8:4*2
4+4*4-4
18:2*4:3-7
Çıxış verilənləri #11
5