e-olymp
Məsələlər

İki çevrə

İki çevrə

İki çevrənin kəsişmə nöqtələrinin sayını müəyyənləşdirin.

prb4

Giriş verilənləri

6 ədəd - x1, y1, r1, x2, y2, r2. Burada x1, y1, x2, y2 - çevrələrin mərkəzlərinin koordinatları, r1, r2 isə onların radiuslarıdır. Bütün ədədlər həqiqidir, mütləq qiymətcə 109-ı aşmır, vergüldən sağda 3 işarədən çox olmamaqla verilmişdir.

Çıxış verilənləri

Kəsişmə nöqtələrinin sayı. Kəsişmə nöqtələri sonsuz saydadırsa, çıxışa -1 verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
0 0 5 5 0 1
Çıxış verilənləri #1
2