e-olymp
Məsələlər

Su kəməri

Su kəməri

prb40

Şəhər N rayondan ibarətdir (1 N 100). Hər bir rayonda su əldə etmək üçün quyu vardır. Hər iki quyu bir-biri ilə boru ilə birləşdirilmişdir. Hər bir boru ilə su yalnız bir istiqamətdə axa bilər. Enerji böhranına görə hər bir vaxt anında yalnız bir quyu işləyə bilər. Belə ki, sistem şəhərin bəzi rayonlarının bəzən susuz qaldığı bu cür iş rejimi nəzərdə tutulmadan layihələndirilmişdir.

Bir quyuya birləşmiş bütün borularda suyun axın istiqamətini elə dəyişdirmək olarmı ki, şəhəri fasiləsiz su təchizatı ilə təmin etmək mümkün olsun.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə rayonların (quyuların) sayı - N ədədi verilir. Növbəti N sətirdə hər bir quyu üçün ona suyun haradan daxil olduğu quyuların sayı və nömrəsi verilir. Quyular 1-dən N-ə qədər nömrələnmişdir.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə əgər bu mümkündürsə 1, əks halda 0 yazmalı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4
0
1 1
2 1 2
3 1 2 3
Çıxış verilənləri #1
1
Müəllif Виталий Бондаренко
Mənbə ХІ Всеукраинская олимпиада по информатике – г. Киев, 10.04.1998 г.